Typy bezpečnostných prvkov

Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu celého systému prenosu sily zo stroja na príslušenstvo. Môžeme voliť medzi vidlicou, ktorú zameníme za štandardnú vidlicu na kardanu a medzi predĺžením, ktoré nacvakneme do kardanu a predĺžime tak kardan o niekoľko centimetrov.

Bezpečnostný prvok volíme podľa potreby. Možnosti sú voľnobežná spojka, preťažovacou spojka, strihová skrutka alebo lamelová spojka. Každá má svoje opodstatnenie

Kategórie: Značky: ,

Share this:

Product Description

Lamelová spojka
Relatívne otáčanie trecieho povrchu obmedzuje prenášaný krútiaci moment na prednastavenú hodnotu. To môže byť použité ako bezpečnostné zariadenie pre stroje u mulčovačov, štiepačiek a všeobecne všade tam, kde môže dôjsť k preťaženiu alebo k zaseknutiu zariadenia a je teda potrebné ochrániť systém proti poškodeniu. Uťahovací moment je možné nastaviť zmenou hodnoty kompresie pružinových pružín.

Vidlica so strižnou skrutkou
Táto spojka vypína prenos výkonu, keď krútiaci moment prekročí hodnotu kalibrácie. Skrutka sa musí nahradiť jednou z rovnakých rozmerov a triedy odolnosti. Limit krútiaceho momentu je možné kalibrovať na základe veľkosti a polohy skrutky vo vzťahu k osi otáčania hnacieho hriadeľa.

 

Automatická spojka s vačkovou spojkou / výrezom.

Táto spojka vypína prenos výkonu, keď krútiaci moment prekročí hodnotu kalibrácie. Ak chcete obnoviť pohyb, jednoducho znížte rýchlosť (alebo zastavte), aby sa automaticky spustil nanovo kardán.

Radiálna spojka 
Táto spojka vypína prenos výkonu, keď krútiaci moment prekročí hodnotu kalibrácie. Ponúka výhodu automatického opätovného zapnutia, keď požadovaná hodnota krútiaceho momentu klesne pod kalibračnú hodnotu. Je možné ju kalibrovať so zväčšujúcimi sa intervalmi krútiaceho momentu 100 Nm.

 

Preťažovacia spojka
Preťažovacia spojka eliminuje návrat energie do traktora počas fáz spomalenia. Odporúča sa pre náradie s vysokou zotrvačnou hmotnosťou.