Snežné frézy

Základný servis:

  • vyčistenie / umytie
  • výmena zapaľovacej sviečky
  • výmena motorového oleja
  • kontrola strižných skrutiek
  • kontrola obežného kolesa a závitovky
  • snehovej frézy
  • kontrola ovládacích prvkov
  • kontrola funkčnosti

Servis naviac:

  • nový remeň

Share this: