Nesený pluh WARRIOR

Nesený pluh na orbu v brázde s hydraulickým nastavením pracovného záberu

Share this:

Product Description

Nesený pluh Moro Aratri Warrior

Pluhy WARRIOR predstavujú inovovaný rad nesených pluhov vybavených hydraulickým nastavením pracovného záberu. Pluhy sú k dispozícii vo verziách od 2 do 6 orbových telies. Na projektovanie konštrukcie týchto strojov sa využíva moderný CAD softvér so simuláciou výkonnostných a únavových skúšok. Rám pluhu Warrior, rovnako ako aj ďalšie časti jeho konštrukcie, sú vyrobené zo špeciálnej ocele odolnej voči vysokej záťaži.


HYDRAULICKÉ NASTAVENIE PRACOVNÉHO ZÁBERU:
Pluhy sú vybavené jedinečným hydraulickým systémom nastavenia pracovného záberu, ktorý umožňuje obsluhe správne nastaviť stroj pre konkrétne pôdne a klimatické podmienky. Všetky telesá je možné nastavovať plynule a súčasne v rozmedzí od 25 do 70 cm, pritom však zostáva zachované ich správne vyrovnanie a sklon.

Nesený pluh Moro Aratri Warrior


STONE SYSTEM – OCHRANA PROTI KAMEŇOM
Nonstop systém istenia chráni pluh pred poškodením v prípade nárazu telesa na prekážku. Tým je zaistená bezpečná orba v kamenitých pôdach. Uvoľnenie je pozvoľné a bez nárazov, s redukciou sily pri zdvihu stĺpice. Tlak aktivácie je nastaviteľný a pluh tak je možné dobre využiť na orbu tak v ťažkých, ako aj v ľahkých pôdach bez toho, aby dochádzalo k vyorávaniu kameňov.

Nesený pluh Moro Aratri Warrior


TRANSPORT SYSTEM
Patentované technické riešenie pre prácu a prepravu, ktoré zaisťuje bezpečnú prepravu pluhu po ceste a súčasne aj jednoduché nastavenie pracovnej hĺbky. Prestavba pluhu z pracovnej do prepravnej polohy a späť prebieha hydraulicky.

Nesený pluh Moro Aratri Warrior


COMPACT SYSTEM
Systém skladania je k dispozícii na prianie. Nielenže znižuje pozdĺžne zaťaženie súpravy počas prepravy, ale umožňuje taktiež významne znížiť zaťaženie hydraulického systému traktora. Rozkladanie a skladanie prebieha automaticky, bez nutnosti manuálnych zákrokov.

Nesený pluh Moro Aratri Warrior

V prípade vážneho záujmu sme schopní Vami požadovaný pluh vyskúšať vo Vaších podmienkach !!!

    kontakt polnohospodarstvo komunal agrospis

    VIDEO

    PROSPEKT

    moro_aratri_warrior_sk_web