Ložiská

Share this:

Product Description

– Valivé ložiská. 
Valivé ložiská sú najpoužívanejším typom ložísk na trhu. Vyznačujú sa vysokou flexibilitou, životnosťou a spoľahlivosťou. Kombináciou jednotlivých skupín dokážu valivé ložiská prenášať vysoké zaťaženia v rozličných prevádzkových podmienkach.
– Guľkové ložiská.  
Guľkové ložiská sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou, môžu pracovať pri vysokých otáčkach, ako aj pri nízkych otáčkach pri zanedbateľnej údržbe a priaznivej cene. Zväčša tieto ložiská prenášajú radiálne zaťaženia, avšak pri zmene konštrukcie ložísk sú schopné prenášať aj kombinované zaťaženia.
– Valčekové ložiská.  
Použitie valčekových ložísk je široké a využíva sa najmä pri vyšších radiálnych zaťaženiach. Konštrukcia ložiska vychádza z konštrukcie guľkového ložiska pričom valivým telesom v ložisku je valček.
Ihlové ložiská.
Ihlové ložiská sú štíhle modifikácie valčekových ložísk. Norma ISO definuje, že dĺžka valivého telesa musí byť najmenej 2,5-násobkom jeho priemeru.
Tieto telesá sa označujú ako ihly. Napriek nízkemu prierezu majú tieto ložiská veľkú únosnosť a sú teda neobyčajne vhodné pre uloženie, kde je priestor radiálne obmedzený.
– Kuželíkové ložiská.
Kuželíkové ložiská sa považujú za univerzálne použiteľné ložiská s vysokou schopnosťou prenosu ako radiálnej tak aj axiálnej sily. Konštrukcia kuželíkových ložísk sa osvedčila predovšetkým pre zachytenie kombinovaných (axiálnych i radiálnych) zaťažení. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.
– Súdkové ložiská.
Schopnosť ložiska eliminovať uhlové naklopenie hriadele pri vysokom zaťažení je výraznou prednosťou súdkového ložiska. Vďaka tejto vlastnosti nachádzajú široké uplatnenie v priemysle.
Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.
– Axiálne ložiská.
​​Samotný popis ložísk presne definuje použitie ložiska. Konštrukciu ložísk a tvar obežných teliesok určuje veľkosť axiálnej sily a prevádzkové podmienky ych) zaťažení. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.

    kontakt hydraulika priemysel agrospis