EUROBOSS


Či už na svahu alebo na rovinách nájde EUROBOSS vždy svoje uplatnenie. Vozidlá sú vhodné pre agregáciu s traktormi o výkone od 60 do 110 koní. Vyhotovenie H a T s maximálnym počtom 31 nožov.

 

Share this:

Product Description

Užitočné prednosti:

Moderný s vysokou svahovou dostupnosťou
Pre najlepšiu kvalitu krmiva
Variabitila použitia

 

 

 

 

 

 

 

 

Detajlné informácie:

Pre najlepšiu kvalitu krmiva
Spoľahlivosť na niekoľko rokov
Ovládacie terminály
Ovládacie terminály

 

 

  kontakt polnohospodarstvo komunal agrospis

  Technické parametre

  Technické údaje

  EUROBOSS 250 T EUROBOSS 250 H EUROBOSS 290 T EUROBOSS 290 H EUROBOSS 330 T
  Dĺžka 6,83 m 6,83 m 7,45 m 7,45 m 8,07 m
  Šírka 2,58 m 2,36 m 2,58 m 2,36 m 2,58 m
  Výška 3,07 m 3,26 m 3,07 m 3,26 m 3,07 m
  Výška s otvorenou zadnou stenou 3,31 m 3,49 m 3,31 m 3,49 m 3,31 m
  Výška pri sklopení 2,21 m 2,39 m 2,21 m 2,39 m 2,21 m
  Počet reťazov podlahového dopravníka 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks
  Dĺžka ložnej plochy (šírka 1,56 m) 3,97 m 3,97 m 4,59 m 4,59 m 5,21 m
  Objem ložného priestoru (DIN 11741) 16,1 m³ 16,1 m³ 18,7 m³ 18,7 m³ 21,3 m³
  Počet nožov max. 31 ks 31 ks 31 ks 31 ks 31 ks
  Rozteč nožov 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
  Šírka zberača 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m
  Rozchod kolies 2,09 m 1,85 m 2,09 m 1,85 m 2,09 m
  Hmotnosť základného stroja 2700 kg 2700 kg 2825 kg 2825 kg 2950 kg
  Podvozok Jednoduchá náprava Jednoduchá náprava Jednoduchá náprava Jednoduchá náprava Jednoduchá náprava
  Jednoduchá náprava, 10 km/h 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg
  Jednoduchá náprava, 25/40* km/h, brzdená 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg
  Tandemová náprava, 25/40 km/h, brzdená 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg
  Jednoduchá náprava, 30*/40** km/h 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg
  Tandemová náprava, 30/40 km/h* 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg
  Poznámka: *EU-2015/68, len s dvojokruhovými vzduchovými brzdami
  EUROBOSS 330 H EUROBOSS 370 T EUROBOSS 370 H EUROBOSS 330 D-T EUROBOSS 330 D-H
  Dĺžka 8,07 m 8,69 m 8,69 m 8,07 m 8,07 m
  Šírka 2,36 m 2,69 m 2,36 m 2,58 m 2,36 m
  Výška 3,26 m 3,07 m 3,26 m 3,07 m 3,26 m
  Výška s otvorenou zadnou stenou 3,49 m 3,31 m 3,49 m 3,31 m 3,49 m
  Výška pri sklopení 2,39 m 2,21 m 2,39 m 2,21 m 2,39 m
  Počet reťazov podlahového dopravníka 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks
  Dĺžka ložnej plochy (šírka 1,56 m) 5,21 m 5,83 m 5,83 m 5,21 m 5,21 m
  Objem ložného priestoru (DIN 11741) 21,3 m³ 23,9 m³ 23,9 m³ 20,5 m³ 20,5 m³
  Počet nožov max. 31 ks 31 ks 31 ks 31 ks 31 ks
  Rozteč nožov 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
  Šírka zberača 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m
  Rozchod kolies 1,85 m 2,13 m 1,8 m 2,09 m 1,85 m
  Hmotnosť základného stroja 2950 kg 3400 kg 3400 kg 3550 kg 3550 kg
  Podvozok Jednoduchá náprava Tandemová náprava Tandemová náprava Jednoduchá náprava Jednoduchá náprava
  Jednoduchá náprava, 10 km/h 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg
  Jednoduchá náprava, 25/40* km/h, brzdená 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg
  Tandemová náprava, 25/40 km/h, brzdená 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg
  Jednoduchá náprava, 30*/40** km/h 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg 7500 kg
  Tandemová náprava, 30/40 km/h* 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg
  Poznámka: *EU-2015/68, len s dvojokruhovými vzduchovými brzdami

  Prospekt

  POETTINGER_BOSS_111.CS.1018

  Video

  Kopírovanie par excellence

  EUROBOSS 250 T
  EUROBOSS 250 T

  Úroda čistého krmiva je prvoradým predpokladom zdravotného stavu dobytka. Aktívne zberač, veľký priečny výkyv a odľahčenie zberača sú základnými predpokladmi pre kvalitné kopírovanie nerovností a čistú úrodu.

  • Výškovo nastaviteľné kopírovacie kolesá po oboch stranách zberača.

  • Výškovo nastaviteľný nárazový plech s predsadeným vkladacím valčekom zaručuje perfektný tok krmiva aj pri vysokej nakladacej rýchlosti a pri krátkom, mokrom riadku.

  • Vsadené meziplechy slúži pre oddelenie nečistôt od zbierané hmoty. Tým je tiež zabránené nadmernému opotrebovaniu rezacieho zariadenia.

  Šetrnosť k mačine

  Dve pohyblivé ramená umožňujú úplnú voľnosť pohybu zberacieho ústrojenstva.

  Maximálna priečny výkyv 150 mm u BOSS ALPIN a 170 mm u EUROBOSS.

  Vynikajúca pozdĺžne i priečne vedenie zberača.

  Riadený zberač

  Řízený sběrač

  • Prsty sú vedené vo vodiacej dráhe zberača.

  • Prsty zberacieho ústrojenstva sú v začiatočné fáze zberu v smere jazdy. Dobiehavé pohyb prstov spôsobuje, že nie sú poškodzované trsy, nedochádza k vystreknutie nečistôt a ani k zbytočnému opotrebeniu prstov.

  • Znížené otáčky zberače pre šetrný zber.

  AUTOTAST pre ovládanie oja u BOSS ALPIN a EUROBOSS

  Automatické ovládanie oje pre konštantnú vzdialenosť medzi zberačom a vkladacím agregátom. Hladký prejazd zberacieho ústrojenstva cez jarčeky a vyvýšeniny. Optimálne kopírovanie zberača pri zbere v alpskom teréne vo voliteľnej výbave.

  • Zber čistého krmiva bez strát.

  • Dokonalé prispôsobenie povrchu, ktoré je šetrné k mačiny.

  • Skvelá prispôsobivosť na nerovnom teréne.

  • Vždy optimálny priechod v dopravnom kanáli.

  • Perfektná práca, kde ostatní dosahujú svojich limitov.

  • Automatické ovládanie pre odľahčenie obsluhy pri dlhodobom nasadení v horskom teréne.

  • Nastaviteľná rýchlosť umožňuje nakladanie až 8 km / h

  Vkládací agregát s rezacím ústrojenstvom pre šetrnú manipuláciu

  Požiadavkou zodpovedajúcim vozidla BOSS JUNIOR sú tri delené vkladacie hrabice s obojstrannou vodiacou kulisou pre požadovaný výkon vkladanie. Maximálna výkonnosť vďaka veľkej priechodnosti dopravného kanála a rýchlym zavádzaním podávacích hrablíc. Veľmi šetrná manipulácia so zberajú materiálom.

  Delené hrabice

  Vkládací agregát
  Vkládací agregát
  • Vkladacie agregát je vybavený delenými a striedavo presadenými podávacími hrablicami. Vedenie hrablíc vo vodiacich dráhach na obidvoch stranách pre rovnomerné zaťaženie ústrojenstva.

  • Maximálna výkonnosť vďaka veľkej priechodnosti dopravného kanála.

  Presný rez

  Obojstranné vedenie krmu hrablicami cez nože pre veľmi šetrnú manipuláciu so zberajú materiálom.

  Variabilita použitia

  Multifunkčná nadstavba

  BOSS ALPIN 251
  BOSS ALPIN 251

  Riešenie pre stajne s nízkou výškou prejazdu pomocou hydraulicky sklopné nadstavby. Zadná stena je vždy štandardne hydraulicky ovládané a zaistiteľná pre nízke prejazdy v stajniach.

  Premysleným a komfortným riešením je hydraulicky ovládateľná zadná stena samozberacie vozov.

  Zaistenie zadnej steny (voliteľné príslušenstvo) je ideálny pre prejazd nízke stajne. Pomocou teleskopických vzpier môže byť výška otváranie zadnej steny zaistená na výšku vozidla so sklopenou nadstavbou. Zadná stena sa vyklopí len smerom dozadu. Tým je umožnené vykladanie aj v stajniach s nízkou výškou.

  Dlhá životnosť

  Takto kvalitnú prácu s moderným dizajnom a vysokou kvalitou laku prináša iba PÖTTINGER Vďaka výrazným farbám a modernému dizajnu nadchnú obracače aj svojím vzhľadom. Vysoká hodnota stroja je zaručená aj pri následnom odpredaji. PÖTTINGER je známy pre spracovanie materiálu vysokej kvality.

  Najvyššia kvalita laku

  Práškové lakovanie vyniká v praxi svojou elasticitou a dlhou životnosťou.

  Rýchle vyprázdnenie

  Hydromotor pohonu dopravníkov pre spoľahlivé vyprázdnenie vozňa bez nutnosti zapnutia kĺbového hriadeľa. Podlahový dopravník možno tiež vypínať a zapínať v zadnej časti vozidla.

  Ložnú plochu tvorí tlakom impregnované drevené dno s dlhodobou životnosťou.

  Spoľahlivé vyprázdnenie vozňa zabezpečujú dva reťaze podlahového dopravníka.

  Reťaze s husto usporiadanými a presadenými priečniky pre rýchle vyprázdnenie celého vozidla.

  BOSS JUNIOR – vyprázdnenie

  BOSS JUNIOR – vyprázdnění
  BOSS JUNIOR – vyprázdnenie
  • Zadná stena môže byť pohodlne otvorená hydraulicky z miesta vodiča traktora. Z

  • adná stena je vyhotovená ako kyvná a v prípade nízkych prejazdov v stajniach môže sa dosiahnuť tak, aby sa nemohla zdvihnúť smerom nahor.

  • Po vyprázdnení je zadná stena opätovne zatvorená a mechanicky zaistená.

  BOSS ALPIN / EUROBOSS – vyprázdenie

  EUROBOSS – vyprázdnění
  EUROBOSS – vyprázdnenie
  • Pohodlne z miesta vodiča je zadná stena otváraná a zatváraná pomocou silných hydraulických valcov.

  • Plné otvorenie zadnej steny umožňuje rýchle a bezproblémové vyprázdnenie.

  • Zaistenie pomocou hydraulického uzatváracieho ventilu.

  • Nie je nutné žiadne mechanické zabezpečenie.

  Kopírovanie par excellence

  EUROBOSS 250 T
  EUROBOSS 250 T

  Úroda čistého krmiva je prvoradým predpokladom zdravotného stavu dobytka. Aktívne zberač, veľký priečny výkyv a odľahčenie zberača sú základnými predpokladmi pre kvalitné kopírovanie nerovností a čistú úrodu.

  • Výškovo nastaviteľné kopírovacie kolesá po oboch stranách zberača.

  • Výškovo nastaviteľný nárazový plech s predsadeným vkladacím valčekom zaručuje perfektný tok krmiva aj pri vysokej nakladacej rýchlosti a pri krátkom, mokrom riadku.

  • Vsadené meziplechy slúži pre oddelenie nečistôt od zbierané hmoty. Tým je tiež zabránené nadmernému opotrebovaniu rezacieho zariadenia.

  Šetrnosť k mačine

  Dve pohyblivé ramená umožňujú úplnú voľnosť pohybu zberacieho ústrojenstva.

  Maximálna priečny výkyv 150 mm u BOSS ALPIN a 170 mm u EUROBOSS.

  Vynikajúca pozdĺžne i priečne vedenie zberača.

  Riadený zberač

  Řízený sběrač

  • Prsty sú vedené vo vodiacej dráhe zberača.

  • Prsty zberacieho ústrojenstva sú v začiatočné fáze zberu v smere jazdy. Dobiehavé pohyb prstov spôsobuje, že nie sú poškodzované trsy, nedochádza k vystreknutie nečistôt a ani k zbytočnému opotrebeniu prstov.

  • Znížené otáčky zberače pre šetrný zber.

  AUTOTAST pre ovládanie oja u BOSS ALPIN a EUROBOSS

  Automatické ovládanie oje pre konštantnú vzdialenosť medzi zberačom a vkladacím agregátom. Hladký prejazd zberacieho ústrojenstva cez jarčeky a vyvýšeniny. Optimálne kopírovanie zberača pri zbere v alpskom teréne vo voliteľnej výbave.

  • Zber čistého krmiva bez strát.

  • Dokonalé prispôsobenie povrchu, ktoré je šetrné k mačiny.

  • Skvelá prispôsobivosť na nerovnom teréne.

  • Vždy optimálny priechod v dopravnom kanáli.

  • Perfektná práca, kde ostatní dosahujú svojich limitov.

  • Automatické ovládanie pre odľahčenie obsluhy pri dlhodobom nasadení v horskom teréne.

  • Nastaviteľná rýchlosť umožňuje nakladanie až 8 km / h

  Vkládací agregát s rezacím ústrojenstvom pre šetrnú manipuláciu

  Požiadavkou zodpovedajúcim vozidla BOSS JUNIOR sú tri delené vkladacie hrabice s obojstrannou vodiacou kulisou pre požadovaný výkon vkladanie. Maximálna výkonnosť vďaka veľkej priechodnosti dopravného kanála a rýchlym zavádzaním podávacích hrablíc. Veľmi šetrná manipulácia so zberajú materiálom.

  Delené hrabice

  Vkládací agregát
  Vkládací agregát
  • Vkladacie agregát je vybavený delenými a striedavo presadenými podávacími hrablicami. Vedenie hrablíc vo vodiacich dráhach na obidvoch stranách pre rovnomerné zaťaženie ústrojenstva.

  • Maximálna výkonnosť vďaka veľkej priechodnosti dopravného kanála.

  Presný rez

  Obojstranné vedenie krmu hrablicami cez nože pre veľmi šetrnú manipuláciu so zberajú materiálom.

  Spoľahlivosť na niekoľko rokov

  Rychlé vyprázdnenie

  Ložný priestor

  Hydromotor pohonu dopravníkov pre spoľahlivé vyprázdnenie vozňa bez nutnosti zapnutia kĺbového hriadeľa. Podlahový dopravník možno tiež vypínať a zapínať v zadnej časti vozidla. Spoľahlivé vyprázdnenie vozňa zaisťujú dva silné reťaze podlahového dopravníka. Reťaze s husto usporiadanými a presadenými priečniky pre rýchle vyprázdnenie celého vozidla.

  Ložnú plochu tvorí tlakom impregnované drevené dno s dlhodobou životnosťou. Dosky sú s drážkou, vtlačený do rámu a priskrutkovaná.

  Podlahový dopravník možno tiež vypínať a zapínať v zadnej časti vozidla.

  Dávkovanie na mieru

  Vysoký užívateľský komfort je znakom strojov PÖTTINGER. Pri vozidle EUROBOSS je vodič v každej prevádzkovej situácii uvoľnený pohodlnou obsluhou.

  Multifunkčná zadná stena

  EUROBOSS - zadní stěna
  EUROBOSS - zadná stena
  Vhodné pro stáje s nízkou průjezdnou výškou
  Vhodné pre stajne s nízkou prejazdnou výškou

  Premyslené a komfortné riešenie je hydraulicky ovládateľná zadná stena samozberacie vozov EUROBOSS.

  Pohodlne z miesta vodiča je zadná stena otváraná a zatváraná pomocou silných hydraulických valcov. Zaistenie pomocou hydraulického uzatváracieho ventilu. Nie je nutné žiadne mechanické zabezpečenie.

  Zaistenie zadnej steny (voliteľné príslušenstvo) je ideálny pre prejazd nízke stajne.

  Pomocou teleskopických vzpier môže byť výška otváranie zadnej steny zaistená na výšku vozidla so sklopenou nadstavbou.

  Zadná stena sa vyklopí len smerom dozadu. Bezproblémové vyprázdnenie vozňa aj pri prejazde nízkych stajní.

  Vyprazdňovanie na dosah ruky

  EUROBOSS 330 D
  EUROBOSS 330 D

  Rovnomerný koberec krmiva je základnou požiadavkou pre následné dokonalé utuženie na žľabu. Vyprázdňovanie s tromi rozdružovacími a dávkovacími valcami odľahčuje prácu vodiča a tvorí rovnomerný koberec. ISOBUS kompatibilný komfortné ovládanie panelom POWER CONTROL v základnej výbave.

  Automatika vyprazdňovanie pre EUROBOSS 330 D

  Vyprazdňování se třemi rozdružovacími a dávkovacími válci

  Vyprázdňovanie s tromi rozdružovacími a dávkovacími valcami

  Tri rozdružovacie valce (voliteľne) sú predpokladom výroby kvalitného krmiva. Optimalizovaný tvar valcov aj hviezdic garantuje rýchlejší vyprázdnenie vozňa a agresívnejší rozdruženie krmovín. Automatika vyprázdňovania s čidlom na valci. Pri zvýšenom prísune krmovín a tlaku na spodnej valec automatika vypne posuv podlahového dopravníka. V opačnom prípade opäť aktivuje posuv.

  Automatické napínanie reťaze.

  Mazacie body sú centrálne a ľahko prístupné.

  Priečny zakladací dopravník

  EUROBOSS 330 s příčným zakládacím dopravníkem
  EUROBOSS 330 s priečnym zakládacím dopravníkom

  Pravý alebo ľavý smer zakladania. Ovládanie sa pohodlne vykonáva zo sedadla traktora pomocou komfortného ovládania POWER CONTROL.

  Voliteľný priečny pásový dopravník je poháňaný mechanicky.

  Pre vykládku v průjezdnám žľabe možno dopravník zasunúť pod nadstavbu ložnej plochy vozidla.

  Voliteľne bezdrôtové ovládanie POWER CONTROL Wireless.

  Inteligentné ovládanie

  SELECT CONTROL

  SELECT CONTROL
  SELECT CONTROL

  Elektronické predvoľbové ovládanie SELECT CONTROL u vozidiel EUROBOSS v základnej výbave. Pripojenie: Dva jednočinný hydraulické okruhy s voľným spätným vedením.

   

  DIRECT CONTROL (volitelné)

  DIRECT CONTROL
  DIRECT CONTROL

  Elektronické komfortné ovládanie pre všetky funkcie. S možnosťou využitia systému Load-sensing.

  Pomocou stlačenia tlačidla zapnutia / vypnutia je možné opätovne prideľovať medzi funkciami zberu a vyprázdňovanie. Funkcie môžu byť spustené priamo. Nutný jeden jednočinný hydraulický okruh s voľným spätným vedením.

  Prísavné uchytenie panelu vo voliteľnej výbave.

  EUROBOSS 330 D - inteligentné ovládanie

   

  POWER CONTROL

  POWER CONTROL
  POWER CONTROL

  EUROBOSS 330 D s rozdružovacími valcami je štandardne vybavený ovládacím panelom POWER CONTROL (ISOBUS kompatibilný) Všetky automatické a kontrolné funkcie sú ovládané priamo z terminálu. Tu sa tiež zobrazujú všetky chybové hlásenia. Zariadenie disponuje integrovaným zberom dát, ktoré možno cez konektor rozhranie nahrať do osobného počítača. Pre EUROBOSS vo voliteľnej výbave.

   

  POWER CONTROL Wireless

  POWER CONTROL Wireless
  POWER CONTROL Wireless

  EXPERT 75 ISOBUS

  EXPERT 75 ISOBUS
  EXPERT 75 ISOBUS

  Prvotriedny komfort vo voliteľnej výbave.

  Panel umožňuje profesionálnu obsluhu všetkých strojov ISOBUS od rôznych výrobcov.

  Pohodlné ovládanie jednou rukou.

  Veľký farebný displej s podsvietenými tlačidlami.

  Dotyková obrazovka, 12 programových tlačidiel. USB 2.0 pripojenie.