Bezorebný kultivátor ORKÁN

  • Pružinové istenie
  • 3 rady radlíc s dlátom
  • rada zahrňovacích tanierov
  • zadný valec trubkový 500mm

Product Description

Doplnková výbava:

  • 2 rady tanierov
  • Osvetlenie
  • Bezúdržbové púzdra
  • Hydraulická regulácia zadného valca
kontakt polnohospodarstvo komunal agrospis

Technické parametre

Šírka (m) 2.6 3.0 4.0
Hmotnosť (kg)* 1200 1500 2000
Počet radlíc 9 11 15
Požadovaný výkon traktora(KM) 100÷120 110÷130 140÷170