Akumulátorové stroje

Základny servis:

 • vyčistenie
 • elektronická diagnostika (CST)
 • aktualizácia fi rmwaru (batérie & stroje)
 • test funkčnosti batérie
 • dobitie batérie
 • test bezpečnostných funkcií
 • kontrola funkčnosti
 • kontrola chladiaceho systému
 • (kontrola rezného zariadenia)
 • (kontrola záberového kolieska)
 • (premazanie, skúška funkčnosti)

Servis naviac:

 • naostrenie rezného zariadenia (nie pre plotostrih)
 • výmena rezného zariadenia

Share this: