AEROSEM F Pneumatické sejacie stroje s čelným zásobníkom


Š

Pneumatický sejací stroj s veľkoobjemovým čelným zásobníkom a s elektrickým pohonom dávkovanie. Voliteľne s jednou alebo dvoma dávkovacími jednotkami pre súčasné siatie dvoch druhov osiva. Komponenty zmesi sa umiestni do radu semien. Kompaktné sklopné prevedenie s ťažiskom v blízkosti traktora.

Video ponuka prospektov

Share this:

Product Description

Užitočné prednosti:

Revolúcia v technológií siatia
Komfort ovládania
Dokonalé uloženie osiva
PCS - Precision combi seeding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detajlné informácie:

Paralelogramové uloženie
Nastavenie hĺbky uloženia
Nastavenie prítlaku botiek
Hydraulické okruhy
ISOBUS Inside
Voliteľný pneumatický podvozok
Cestná doprava
Náš príspevok-vaše výhody
Inteligentné ovládanie

 

 

 

 

 

 

 

 

  kontakt polnohospodarstvo komunal agrospis

  Technické parametre

  Technické údaje

  AEROSEM 4002 FDD
  AEROSEM 5002 FDD
  Pracovný záber 4 m 5 m
  Prepravná šírka 2,55 m 2,55 m
  Počet botiek 32 ks 40 ks
  Rozteč botiek 12,5 cm 12,5 cm
  Max. prítlak na botky 50 kg 50 kg
  Vzdialenosť medzi 2 radami botiek 30 cm 30 cm
  Objem zásobníka 1700 l 1700 l
  Voliteľný objem zásobníka osiva 2300 l 2300 l
  Množstvo oleja pre pohon ventilátora 35 l 35 l

  Prospekt

  POETTINGER_234.cs.1120

  Video

  Revolúcia v technológií siatia

  IDS - flexibilita, ktorá se vyplatí

  Unikátny systém IDS riadi všetky vývody prostredníctvom BUS SYSTÉMU. Ponuka úplne nových možností dávkovanie a ukladania osiva do riadkov vrátane koľajových. Originálne distribučný systém ovládania jednotlivých semenovodov pre medzipodnikových prevádzku alebo podniky služieb.

  Nastavenie koľajových riadkov možno ľahko vykonať na termináli - nie je potrebné meniť semenovodmi.

  Inteligentné srdce

  1 Stúpacie trubica s plášťom v tvare lievika dopravuje osivo k výstupom rozdeľovacej hlavy.

  2 Semená sa vracajú patentovaným systémom lievika do prúdu vzduchu späť do stúpacie trubice.

  Systém pre automatickú redukciu výsevku pri sejbe koľajových riadkov. Prebytočné osivo je privádzané späť do trubice rozdeľovacej hlavy. Úspora osiva až 6%.

  Možnost voľby

  Vďaka úplne konštantnému počtu zŕn vo všetkých riadkoch osiva umožňuje hlava IDS následný rovnomerný vývoj rastlín.

  • Rozstup koľajových riadkov.

    

  • Počet koľajových riadkov.

    

  • Radenie špeciálnych koľajových riadkov.

    

  • Dvojité koľajové riadky.

    

  • Vypínanie ľavej alebo pravej strany rozdeľovacej hlavy.

    

  • Ľubovoľný výber rytmov radenie koľajových riadkov bez ohľadu na záber stroja.

  Spoľahlivé a jednoduché: Radenie koľajových riadkov

  Elektronické radenie koľajových riadkov pomocou servomotorov. Terminál slúži k jednoduchému nastavenie a monitorovanie.

  Radenie koľajových riadkov je možné symetricky, asymetricky alebo jednotlivo.

  • Semená sa vracajú patentovaným systémom do prúdu vzduchu späť do stúpacie trubice a výsevok je automaticky redukovaný.

    

  • Vďaka slobodnému výberu rozchodu, šírky a rytmu koľajových riadkov je AEROSEM ideálnym strojom pre medzipodnikové použitia alebo podniky služieb.

  Polovičné alebo čiastkové vypínanie

  S plne vybavenú rozdeľovacou hlavou nadstavbových strojov AEROSEM je možné okrem ručného prepínania polovičnej šírky tiež automatické prepínanie čiastkové šírky po metroch.

  • Prepínanie polovičného záberu pre symetrické koľajové riadky - AEROSEM 3002 ADD pri 24 m.

    

  • Polovičná prepínanie sa vykonáva jednoducho stlačením tlačidla.