Stroje pre presné siatie

U strojov pre presné siatie je hlavnou požiadavkou predovšetkým pravidelnosť výsevu jednotlivých semien. Prípadné vysiatí niekoľkých semien, poprípade nevysiatí žiadneho semena má za následok značné agronomické straty. Pri výseve viac semien si totiž vzchádzajúce rastliny značne konkurujú, a to môže spôsobiť nevyvinutie ani jednej z nich.

Práve stroje pre presné siatie Mascara sú vybavené výsevnými diskami, ktoré zaručujú presné uloženie osiva v požadovanej vzdialenosti a vyhadzovači osiva, ktoré zabraňujú výsevu dvoch semien.

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky